Till Juventas systrar-tjejjouren

Sponsorer & tack

För att kunna bedriva det arbete vi gör som ideell förening är finansiering av vår verksamhet en grundläggande förutsättning. Därför är vi glada över att tillsammans med Kvinnojouren Annfrid ingå i ett IOP med Södertälje kommun som möjliggör delfinansiering till en av våra tjänster. I övrigt är vår verksamhet beroende av projektmedel som vi årligen söker men som på grund av dess kortsiktighet bidrar till att verksamheten ser olika ut från år till år.

Tack till:

Astra Zeneca som för tredje året i rad bidragit med 150.000 kronor till föreningen och möjliggjort en heltidsanställning för verksamhetsansvarig.

Enhörna syförening som bidragit med 5000 kronor till föreningen.

Tack för att ni är med och bidrar till ett jämställt samhälle fritt från våld!

 

Även stort tack till:

Solveig Betnér – webbdesigner och grafisk formgivare som under flera år hjälpt oss med våra hemsidor och så även nu vid nystarten av Juventas ungdomsjour. http://solveigb.com/

Lina Neidestam – Illustratör och serietecknare som illustrerat de välkända bilderna till Juventas systrar och nu även till Juventas bröder. http://www.linaneidestam.se/

Grafikpunkten – Tryckeriet som hjälpt oss med nya visitkort och affischer och som vi fortsätter samarbeta med kring aktiviteter för ungdomar. http://grafikpunkten.se/


Vill du eller ditt företag också vara med i kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld? Kontakta oss för mer information om hur du kan bidra!

Mail: info@juventasungdomsjour.se

Telefon: 08-550 680 60 / 070-310 28 44


Till Juventas systrar-tjejjouren

Vi som jobbar på ungdomsjouren

Sofie

Sofie Markne

Verksamhetsansvarig över utåtriktade, opinionsbildande och det förebyggande verksamheten. Sofie samordnar, handleder och utvecklar den utåtriktade verksamheten på Juventas ungdomsjour. Hon är ansvarig över de våldsförebyggande metoderna "kärlek börjar aldrig med bråk" och "less pain more gain". Hon arbetar mycket med föreläsningar som inspirerar unga såväl som vuxna att vara med i en förändring för en värld fri från våld. Kontakta henne för att boka föreläsningar, workshops eller om du vill beställa metoden "kärlek börjar aldrig med bråk".

Mail:
sofie.markne@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
073-860 06 12

Katarina

Katarina Carlie

Katarina är projektledare för ungdomsjourens syskonverksamhet med uppdraget att se till att de som vill ha en mentor utav oss ska få det - oavsett kön. Till henne hör du av dig om du är ung och vill ha en mentor - ett äldre "storasyskon" som du träffar regelbundet, helt gratis. Är du vuxen och känner någon som behöver en mentor av oss är det Katarina du kan maila. All kontakt med oss är frivillig, och vi står för alla utgifter. Vi har tystnadsplikt.

Mail:
katarina.carlie@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
070-970 25 51