Till Juventas systrar-tjejjouren

Om oss

OM OSS


Ungdomsjouren är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet inom Södertäljejourerna i Södertälje, Salem och Nykvarn. Vi är medlemmar i Unizon, förbundet som samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.


Ungdomsjourens verksamhet

Ungdomsjouren stöttar alla ungdomar som är mellan 13 och 21 år. Ungdomsjourens verksamhetsidé är att erbjuda ungdomar ett stöd genom stödverksamheten, dit de kan vända sig med frågor, funderingar eller problem som de behöver prata med någon om. Ungdomsjouren arbetar även med en utåtriktad verksamhet, som är en positiv och kreativ verksamhet där vi erbjuder gemenskap och sammanhang med syfte att stärka ungdomarna. Ungdomsjouren erbjuder även utbildningar, föreläsningar och workshops för yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt arbete.

Ungdomsjouren bedrivs till största delen av ideellt engagerade volontärer som har en professionell hållning. Ungdomsjourens arbete och verksamhet utgår från de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi arbetar med trygga rum för unga och anser att separatism är en viktig del av detta.

Ungdomsjourens syfte

Vi vill genom vårt engagemang bidra till att stärka ungdomars självkänsla, på ett respektfullt sätt stötta och möta dem där de är samt bidra till Unizons vision – ett jämställt samhälle fritt från våld

Ungdomsjourens mål

  • Att bidra till att alla ungdomar ska kunna ta plats i samhället och få sin röst hörd oavsett könsidentitet
  • Att få ungdomar att känna att de är viktiga och värdefulla
  • Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar
  • Att förebygga våldsamhet hos killar
  • Att synliggöra och arbeta mot all form av diskriminering och våld mot tjejer
  • Att få ungdomar att våga lita på vuxenvärlden
  • Att ge killar alternativa maskulinitetsideal
  • Att arbeta med att medvetandegöra och förändra begränsande attityder och normer hos ungdomar kring jämställdhetsfrågor

Till Juventas systrar-tjejjouren

Vi som jobbar på ungdomsjouren

Oliver Stenvall

Oliver Stenvall

Oliver är projektledare för utåtriktat arbete på ungdomsjouren. Det innebär att han främst är ute på skolor, idrottsföreningar och platser där ungdomar finns där han genom föreläsningar, workshops och samtal vänder och vrider på frågor som berör normer om makt, sex, porr och våld.

Mail:
oliver.stenvall@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
070-465 00 47

Sofie

Sofie Markne

Verksamhetsansvarig över ungdomsjouren. Sofie samordnar, handleder och ansvarar över såväl den utåtriktade verksamheten samt den stödjande verksamheten på Juventas ungdomsjour. Sofie finns tillgänglig för stödsamtal på torsdagar mellan 10-15 och det finns även möjlighet att boka tid för samtal. Kontakta Sofie för frågor som berör ungdomsjourens olika verksamheter i allt från föreläsningar till volontärskap.

Mail:
sofie.markne@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
073-8600612
(Stödsamtal torsdagar: 10-14)

Katarina

Katarina Carlie

Katarina är projektledare för ungdomsjourens syskonverksamhet med uppdraget att se till att de som vill ha en mentor utav oss ska få det - oavsett kön. Till henne hör du av dig om du är ung och vill ha en mentor - ett äldre "storasyskon" som du träffar regelbundet, helt gratis. Är du vuxen och känner någon som behöver en mentor av oss är det Katarina du kan maila. All kontakt med oss är frivillig, och vi står för alla utgifter. Vi har tystnadsplikt.

Mail:
katarina.carlie@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
070-970 25 51