Om oss – verksamheten

Verksamhet


Ungdomsjouren är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet inom Södertäljejourerna i Södertälje, Salem och Nykvarn. Vi är medlemmar i Unizon, förbundet som samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.


Ungdomsjourens syfte

Vi vill genom vårt engagemang bidra till att stärka ungdomars självkänsla, på ett respektfullt sätt stötta och möta dem där de är samt bidra till Unizons vision – ett jämställt samhälle fritt från våld

Ungdomsjourens mål

 • Att bidra till att alla ungdomar ska kunna ta plats i samhället och få sin röst hörd oavsett könsidentitet
 • Att få ungdomar att känna att de är viktiga och värdefulla
 • Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar
 • Att förebygga våldsamhet hos killar
 • Att synliggöra och arbeta mot all form av diskriminering och våld mot tjejer
 • Att få ungdomar att våga lita på vuxenvärlden
 • Att ge killar alternativa maskulinitetsideal
 • Att arbeta med att medvetandegöra och förändra begränsande attityder och normer hos ungdomar kring jämställdhetsfrågor

Ungdomsjourens verksamhet

Ungdomsjouren stöttar alla ungdomar som är mellan 13 och 21 år. Ungdomsjourens verksamhetsidé är att erbjuda ungdomar ett stöd genom stödverksamheten, dit de kan vända sig med frågor, funderingar eller problem som de behöver prata med någon om. Ungdomsjouren arbetar även med en utåtriktad verksamhet, som är en positiv och kreativ verksamhet där vi erbjuder gemenskap och sammanhang med syfte att stärka ungdomarna. Ungdomsjouren erbjuder även utbildningar, föreläsningar och workshops för yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt arbete.

Ungdomsjouren bedrivs till största delen av ideellt engagerade volontärer som har en professionell hållning. Ungdomsjourens arbete och verksamhet utgår från de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

Juventas ungdomsjour består av två stödben – Juventas Systrar och Juventas Bröder. Juventas Systrar bedriver sitt arbete riktat mot unga tjejer och Juventas Bröder har verksamhet för unga killar, men även ungdomar av andra könsidentiteter är välkomna till oss för stöd, pepp och/eller delta i våra utåtriktade aktiviteter. Ungdomsjouren arbetar med trygga rum för unga och anser att separatism är en viktig del av detta.

Ungdomsjourens praktiska arbete

 • Stödverksamhet – volontärer svarar på mail och chattar på jourtid. Verksamhetsansvariga Evelina har stödsamtal via mail, telefon och träffar
 • Utåtriktad verksamhet – workshops, grupper, skapande verksamhet, läger m.m.
 • Syskonskap – där yngre tjejer/killar får träffa en av våra volontärer för stöd och pepp under 10 månaders tid
 • Informationsverksamhet – Ungdomsjouren informerar om sin verksamhet på skolor och hos andra instanser. Samverkan med andra instanser är en viktig del av ungdomsjourens verksamhet

Vi som jobbar på ungdomsjouren

Evelina

Evelina Aho Fältskog

Verksamhetsansvarig för stödverksamheten. Hon samordnar ungdomsjourens olika verksamhetsområden som handlar om att stötta och finnas för unga. Hon utbildar och handleder volontärer, har stödsamtal och har föreläsningar. Hon är utbildad socionom och erbjuder stödsamtal för unga där du kan komma gratis och helt anonymt. Om du är ungdom kan du ringa, maila eller smsa henne om du vill ha kontakt med henne. Vi har tystnadsplikt.

Mail:
Evelina.faltskog@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
08-550 680 60 / 070-310 28 44

Stina

Stina Wiman

Operativ chef över Södertäljejourerna, som är Juventas ungdomsjour, Kvinnojouren Ann-frid och Brottsofferjouren Södertälje. Är övergripande ansvarig för Juventas ungdomsjour verksamhet och arbetar med organisationens utveckling.

Mail:
stina.widman@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
079-068 2552

Sofie

Sofie Markne

Verksamhetsansvarig över utåtriktade, opinionsbildande och det förebyggande verksamheten. Sofie samordnar, handleder och utvecklar den utåtriktade verksamheten på Juventas ungdomsjour. Hon är ansvarig över de våldsförebyggande metoderna "kärlek börjar aldrig med bråk" och "less pain more gain". Hon arbetar mycket med föreläsningar som inspirerar unga såväl som vuxna att vara med i en förändring för en värld fri från våld. Kontakta henne för att boka föreläsningar, workshops eller om du vill beställa metoden "kärlek börjar aldrig med bråk".

Mail:
sofie.markne@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
073-860 06 12

Katarina

Katarina Carlie

Katarina är projektledare för ungdomsjourens syskonverksamhet med uppdraget att se till att de som vill ha en mentor utav oss ska få det - oavsett kön. Till henne hör du av dig om du är ung och vill ha en mentor - ett äldre "storasyskon" som du träffar regelbundet, helt gratis. Är du vuxen och känner någon som behöver en mentor av oss är det Katarina du kan maila. All kontakt med oss är frivillig, och vi står för alla utgifter. Vi har tystnadsplikt.

Mail:
katarina.carlie@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
070-970 25 51