Om oss-Styrelsen

Styrelsen


 

Juventas ungdomsjour är en verksamhet inom föreningen Brottsoffer-, Kvinno och Ungdomsjouren i Södertälje. Denna särskilda sammanfattning av tre jourer i en ger oss mer kunskap och hjälper oss att på bästa sätt kunna stötta våldsutsatta personer.

Föreningen har en styrelse som består av ordförande, kassör och ledamöter med uppgifter som till exempel personalansvar. Styrelsens arbete är ideellt. Ungdomsjouren ska varje år sträva efter att utse en styrelserepresentant för ungdomsjouren i föreningens styrelse. Denna person sköter kontakten mellan ungdomsjouren och styrelsen.

Ungdomsjourens högsta beslutande instans är föreningens årsmöte. Årsmötet hålls varje år i mars månad. Samtliga medlemmar i föreningen kallas och har möjlighet att skriva motioner inför årsmötet. Det är önskvärt att volontärer och stödmedlemmar närvarar på mötet.

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller är du intresserad av att engagera dig i den?

Maila ordförande Evelina Fransson på styrelsen@juventasungdomsjour.se


Vi som jobbar på ungdomsjouren

Jonna

Jonna

Ansvarig för verksamheten och utbildad socionom. Hon samordnar ungdomsjourens olika områden, utbildar och handleder volontärer, har stödsamtal med unga tjejer, ger skolinformation m.m.

Majd

Majd

Projektledare för Achawat Tayebat som syftar till att integrera nyanlända tjejer i Södertälje genom att erbjuda systerskap med verksamhet på arabiska eller syrianska.

Evelina

Evelina

Projektledare för ungdomsjourens ordinarie verksamhet för systerskap med uppdraget att träffa alla lilla- och storasyster, matcha, följa upp och utvärdera systerskapen.

peter-sv

Peter

Projektledare för Juventas bröder, samordnar manliga volontärer och jobbar för att etablera en samverkan med bland annat skolor och fritidsgårdar för en långsiktig attityd- och normförändring kring maskulinitet, våld och genus.