Till Juventas systrar-tjejjouren

Om oss-Styrelsen

Styrelsen


 

Juventas ungdomsjour är en verksamhet inom föreningen Brottsoffer-, Kvinno och Ungdomsjouren i Södertälje. Denna särskilda sammanfattning av tre jourer i en ger oss mer kunskap och hjälper oss att på bästa sätt kunna stötta våldsutsatta personer.

Föreningen har en styrelse som består av ordförande, kassör och ledamöter med uppgifter som till exempel personalansvar. Styrelsens arbete är ideellt. Ungdomsjouren ska varje år sträva efter att utse en styrelserepresentant för ungdomsjouren i föreningens styrelse. Denna person sköter kontakten mellan ungdomsjouren och styrelsen.

Ungdomsjourens högsta beslutande instans är föreningens årsmöte. Årsmötet hålls varje år i mars månad. Samtliga medlemmar i föreningen kallas och har möjlighet att skriva motioner inför årsmötet. Det är önskvärt att volontärer och stödmedlemmar närvarar på mötet.

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller är du intresserad av att engagera dig i den?

Maila ordförande Evelina Fransson på styrelsen@juventasungdomsjour.se


Till Juventas systrar-tjejjouren

Vi som jobbar på ungdomsjouren

Oliver Stenvall

Oliver Stenvall

Oliver är projektledare för utåtriktat arbete på ungdomsjouren. Det innebär att han främst är ute på skolor, idrottsföreningar och platser där ungdomar finns där han genom föreläsningar, workshops och samtal vänder och vrider på frågor som berör normer om makt, sex, porr och våld.

Mail:
oliver.stenvall@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
070-465 00 47

Sofie

Sofie Markne

Verksamhetsansvarig över ungdomsjouren. Sofie samordnar, handleder och ansvarar över såväl den utåtriktade verksamheten samt den stödjande verksamheten på Juventas ungdomsjour. Sofie finns tillgänglig för stödsamtal på torsdagar mellan 10-15 och det finns även möjlighet att boka tid för samtal. Kontakta Sofie för frågor som berör ungdomsjourens olika verksamheter i allt från föreläsningar till volontärskap.

Mail:
sofie.markne@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
073-8600612
(Stödsamtal torsdagar: 10-14)

Katarina

Katarina Carlie

Katarina är projektledare för ungdomsjourens syskonverksamhet med uppdraget att se till att de som vill ha en mentor utav oss ska få det - oavsett kön. Till henne hör du av dig om du är ung och vill ha en mentor - ett äldre "storasyskon" som du träffar regelbundet, helt gratis. Är du vuxen och känner någon som behöver en mentor av oss är det Katarina du kan maila. All kontakt med oss är frivillig, och vi står för alla utgifter. Vi har tystnadsplikt.

Mail:
katarina.carlie@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
070-970 25 51