Om oss – För dig som möter ungdomar i arbetet

För dig som möter ungdomar


 

Forskning visar att ungdomar som har stereotypa uppfattningar om könsroller är mer benägna att ha utövat och/eller kommer utöva våld. Några konsekvenser av våldets omfattning är psykisk ohälsa och mindre makt och förmåga att förändra sin tillvaro. Ungdomsjourens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och vi jobbar dagligen med våldsprevention utifrån en analys om genus och makt. Vi vill förändra tjejers utsatthet genom att stärka deras position i samhället samt bryta kopplingen mellan maskulinitet och våld. Därför samverkar vi gärna med andra aktörer i Södertälje kommun som möter ungdomar i sin yrkesroll eller föreningsledarskap.

Vi erbjuder informationsspridning om vår verksamhet, men håller även i föreläsningar, workshops och utbildningspass för ungdomar, yrkesverksamma och föreningsledare.

Hör av er till oss med det ni behöver hjälp och stöd i.

Mail: info@juventasungdomsjour.se

Telefon: 08-550 680 60

 


Vi som jobbar på ungdomsjouren

Evelina

Evelina Aho Fältskog

Verksamhetsansvarig för stödverksamheten. Hon samordnar ungdomsjourens olika verksamhetsområden som handlar om att stötta och finnas för unga. Hon utbildar och handleder volontärer, har stödsamtal och har föreläsningar. Hon är utbildad socionom och erbjuder stödsamtal för unga där du kan komma gratis och helt anonymt. Om du är ungdom kan du ringa, maila eller smsa henne om du vill ha kontakt med henne. Vi har tystnadsplikt.

Mail:
Evelina.faltskog@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
08-550 680 60 / 070-310 28 44

Stina

Stina Wiman

Operativ chef över Södertäljejourerna, som är Juventas ungdomsjour, Kvinnojouren Ann-frid och Brottsofferjouren Södertälje. Är övergripande ansvarig för Juventas ungdomsjour verksamhet och arbetar med organisationens utveckling.

Mail:
stina.widman@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
079-068 2552

Sofie

Sofie Markne

Verksamhetsansvarig över utåtriktade, opinionsbildande och det förebyggande verksamheten. Sofie samordnar, handleder och utvecklar den utåtriktade verksamheten på Juventas ungdomsjour. Hon är ansvarig över de våldsförebyggande metoderna "kärlek börjar aldrig med bråk" och "less pain more gain". Hon arbetar mycket med föreläsningar som inspirerar unga såväl som vuxna att vara med i en förändring för en värld fri från våld. Kontakta henne för att boka föreläsningar, workshops eller om du vill beställa metoden "kärlek börjar aldrig med bråk".

Mail:
sofie.markne@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
073-860 06 12

Katarina

Katarina Carlie

Katarina är projektledare för ungdomsjourens syskonverksamhet med uppdraget att se till att de som vill ha en mentor utav oss ska få det - oavsett kön. Till henne hör du av dig om du är ung och vill ha en mentor - ett äldre "storasyskon" som du träffar regelbundet, helt gratis. Är du vuxen och känner någon som behöver en mentor av oss är det Katarina du kan maila. All kontakt med oss är frivillig, och vi står för alla utgifter. Vi har tystnadsplikt.

Mail:
katarina.carlie@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
070-970 25 51