Om oss – För dig som möter ungdomar i arbetet

För dig som möter ungdomar


 

Forskning visar att ungdomar som har stereotypa uppfattningar om könsroller är mer benägna att ha utövat och/eller kommer utöva våld. Några konsekvenser av våldets omfattning är psykisk ohälsa och mindre makt och förmåga att förändra sin tillvaro. Ungdomsjourens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och vi jobbar dagligen med våldsprevention utifrån en analys om genus och makt. Vi vill förändra tjejers utsatthet genom att stärka deras position i samhället samt bryta kopplingen mellan maskulinitet och våld. Därför samverkar vi gärna med andra aktörer i Södertälje kommun som möter ungdomar i sin yrkesroll eller föreningsledarskap.

Vi erbjuder informationsspridning om vår verksamhet, men håller även i föreläsningar, workshops och utbildningspass för ungdomar, yrkesverksamma och föreningsledare.

Hör av er till oss med det ni behöver hjälp och stöd i.

Mail: info@juventasungdomsjour.se

Telefon: 08-550 680 60

 


Vi som jobbar på ungdomsjouren

Jonna

Jonna

Ansvarig för verksamheten och utbildad socionom. Hon samordnar ungdomsjourens olika områden, utbildar och handleder volontärer, har stödsamtal med unga tjejer, ger skolinformation m.m.

Majd

Majd

Projektledare för Achawat Tayebat som syftar till att integrera nyanlända tjejer i Södertälje genom att erbjuda systerskap med verksamhet på arabiska eller syrianska.

Evelina

Evelina

Projektledare för ungdomsjourens ordinarie verksamhet för systerskap med uppdraget att träffa alla lilla- och storasyster, matcha, följa upp och utvärdera systerskapen.

peter-sv

Peter

Projektledare för Juventas bröder, samordnar manliga volontärer och jobbar för att etablera en samverkan med bland annat skolor och fritidsgårdar för en långsiktig attityd- och normförändring kring maskulinitet, våld och genus.