Till Juventas systrar-tjejjouren

Boka oss

BOKA OSS


Forskning visar att ungdomar som har stereotypa uppfattningar om könsroller är mer benägna att ha utövat och/eller kommer utöva våld. Några konsekvenser av våldets omfattning är psykisk ohälsa och mindre makt och förmåga att förändra sin tillvaro. Ungdomsjourens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och vi jobbar dagligen med våldsprevention utifrån en analys om genus och makt.

Vi vill förändra tjejers utsatthet genom att stärka deras position i samhället samt bryta kopplingen mellan maskulinitet och våld. Därför samverkar vi gärna med andra aktörer i Södertälje kommun som möter ungdomar i sin yrkesroll eller föreningsledarskap.

Vi erbjuder informationsspridning om vår verksamhet, men håller även i föreläsningar, workshops och utbildningspass för ungdomar, yrkesverksamma och föreningsledare. Hör av er till oss med det ni behöver hjälp och stöd i.

Mail: juventasungdomsjour@sodertaljejourerna.se
Telefon: 073-860 06 12


Till Juventas systrar-tjejjouren

Vi som jobbar på ungdomsjouren

Oliver Stenvall

Oliver Stenvall

Oliver är projektledare för utåtriktat arbete på ungdomsjouren. Det innebär att han främst är ute på skolor, idrottsföreningar och platser där ungdomar finns där han genom föreläsningar, workshops och samtal vänder och vrider på frågor som berör normer om makt, sex, porr och våld.

Mail:
oliver.stenvall@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
070-465 00 47

Sofie

Sofie Markne

Verksamhetsansvarig över ungdomsjouren. Sofie samordnar, handleder och ansvarar över såväl den utåtriktade verksamheten samt den stödjande verksamheten på Juventas ungdomsjour. Sofie finns tillgänglig för stödsamtal på torsdagar mellan 10-15 och det finns även möjlighet att boka tid för samtal. Kontakta Sofie för frågor som berör ungdomsjourens olika verksamheter i allt från föreläsningar till volontärskap.

Mail:
sofie.markne@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
073-8600612
(Stödsamtal torsdagar: 10-14)

Katarina

Katarina Carlie

Katarina är projektledare för ungdomsjourens syskonverksamhet med uppdraget att se till att de som vill ha en mentor utav oss ska få det - oavsett kön. Till henne hör du av dig om du är ung och vill ha en mentor - ett äldre "storasyskon" som du träffar regelbundet, helt gratis. Är du vuxen och känner någon som behöver en mentor av oss är det Katarina du kan maila. All kontakt med oss är frivillig, och vi står för alla utgifter. Vi har tystnadsplikt.

Mail:
katarina.carlie@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
070-970 25 51