Till Juventas systrar-tjejjouren

Ungdomsjouren Södertälje – STARTSIDA

VÄLKOMMEN!


Juventas ungdomsjour är verksamheten för dig som är mellan 13-21 år och bor i Södertäljeområdet. Vi jobbar för att ungdomar ska känna att de har en plats i samhället och att de är viktiga. Du som ung är välkommen till oss för stöd och pepp, vi finns här och lyssnar på dig. Genom vårt arbete hoppas vi på att minska våld och psykisk ohälsa.

Ungdomsjouren är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet. Vi är medlemmar i Unizon, förbundet som samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

 

BEHÖVER DU STÖD?


Du kan komma i kontakt med oss via:

Vår chatt: Tisdagar kl. 18.30-21.00.
https://juventasungdomsjour.chatt.tjejjouren.se

Mail: info@juventasungdomsjour.se
Telefon/sms: 08-550 680 60 eller 070-310 28 44

 

BLI VOLONTÄR


Vill du engagera dig för ungdomar i Södertälje? Är du bra på att lyssna och vill bidra till ett jämställt samhälle fritt från våld? Då kan du bli volontär hos oss!

Juventas ungdomsjour gör massor av saker för att stärka, peppa och finnas för Södertäljes unga. Bland annat håller vi i många utåtriktade aktiviteter såsom föreläsningar, våldsförebyggande arbete, worshops, har mentorsskapsprogram, kuratorsstöd, HBTQI+-träffar och påverkansarbete!

Vi har också syskonskap för alla unga oavsett kön. Vi kräver inga förkunskaper och alla blivande volontärer går en grundutbildning om bland annat genus, makt, våld, samtalsmetod och bemötande.

Är du intresserad av att bli volontär hos oss eller vill du veta mer?
Maila eller ring oss så kallar vi dig på intervju.

Mail: info@juventasungdomsjour.se
Telefon: 08-550 680 60 / 070-310 28 44


Till Juventas systrar-tjejjouren

Vi som jobbar på ungdomsjouren

Sofie

Sofie Markne

Verksamhetsansvarig över utåtriktade, opinionsbildande och det förebyggande verksamheten. Sofie samordnar, handleder och utvecklar den utåtriktade verksamheten på Juventas ungdomsjour. Hon är ansvarig över de våldsförebyggande metoderna "kärlek börjar aldrig med bråk" och "less pain more gain". Hon arbetar mycket med föreläsningar som inspirerar unga såväl som vuxna att vara med i en förändring för en värld fri från våld. Kontakta henne för att boka föreläsningar, workshops eller om du vill beställa metoden "kärlek börjar aldrig med bråk".

Mail:
sofie.markne@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
073-860 06 12

Katarina

Katarina Carlie

Katarina är projektledare för ungdomsjourens syskonverksamhet med uppdraget att se till att de som vill ha en mentor utav oss ska få det - oavsett kön. Till henne hör du av dig om du är ung och vill ha en mentor - ett äldre "storasyskon" som du träffar regelbundet, helt gratis. Är du vuxen och känner någon som behöver en mentor av oss är det Katarina du kan maila. All kontakt med oss är frivillig, och vi står för alla utgifter. Vi har tystnadsplikt.

Mail:
katarina.carlie@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
070-970 25 51