Få stöd

I kontakten med oss kan du bland annat få

  • Prata med någon via mail, chatt eller telefon. Det går bra att vara anonym
  • Komma på stödsamtal hos oss på dagtid
  • Någon som följer med till polis, ungdomsmottagning, socialtjänst m.m.
  • Delta i våra aktiviteter
  • Besök av oss i din skola där vi kan prata om vår verksamhet, hålla tjejgrupp, kurs m.m.
  • Få ett storasyskon
Du kan komma i kontakt med oss via:

Vår chatt:
https://juventasungdomsjour.chatt.tjejjouren.se

Måndagar kl. 19.00-21.00.

Mail:
juventasungdomsjour@sodertaljejourerna.se

Stödtelefon för unga:

076-909 84 87