Kärlek börjar aldrig med bråk

Ett våldspreventivt metodmaterial utifrån normer om makt och kön. Bestående av 6st lektionstillfällen med tillhörande metodbok och lärarintroduktion i form av sammanlagt 3 timmar föreläsning. Materialet lyfter frågor så som maskulinitet och femininitet, åskådareffekten pornografi, samtycke och mycket mer.

Ladda ner vår broschyr genom att klicka här.

Kärlek börjar aldrig med bråk är baserat på det beprövade materialet MVP - Mentors in violence prevention. Syftet är att vi skall gå från passiva till aktiva åskådare och inspirera till civilkurage. För fler frågor om materialet eller offert Mail: kbamb@sodertaljejourerna.se

Varför ska vi arbeta med Kärlek börjar aldrig med bråk?

För att vi ska komma åt och på riktigt förebygga våld så måste vi börja redan med barn och unga och aktivt arbeta för att utmana de normer som leder till våld, ohälsa och orättvisa maktstrukturer. Vill vi komma åt våld och utsatthet i ungas miljö måste vi börja tidigt och med oss själva genom att synliggöra de attityder och beteenden som vi kanske aldrig skulle relatera till som en våldshandling eller kunna se den kedjereaktion som det bidrar till och som banar väg till fler, ofta grövre handlingar. Språket är grundläggande för kommunikation och interaktion. Språk är också en maktfaktor. Ofredanden får aldrig bortförklaras som komplimanger. Ingen kränkning eller våldshandling får någonsin bortförklaras!

Med kunskap och konkreta metoder

Kan vi få våld att upphöra! Skolan är en del av samhället och återspeglar samhällets värderingar. Utöver kunskapsuppdrag har skolan även ett värdegrundsuppdrag som ska genomsyra hela skolans verksamhet i vilket jämställdhet ingår som en självklar del av skolans demokratiarbete. Jämställdhetsarbete handlar om att främja demokrati och om att bryta de strukturer som begränsar våra liv och ger människor olika handlingsutrymme beroende på könstillhörighet. Genom kunskap och forskning vet vi idag vilka sociala processer som leder fram till våld och vi har därmed goda förutsättningar att bryta dessa våldsuppmanande mönster. Genom att undersöka och bli medvetna om de genusnormer och maktordningar som finns, ökas också möjligheten att åtgärda de kränkningar som förekommer, men framförallt att förebygga och förhindra. När vi i Juventas ungdomsjour arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld så är det vår övertygelse att alla människor har att tjäna på det.

Metodmaterialet

I Kärlek börjar aldrig med bråk ges deltagarna utrymme att reflektera, analysera, diskutera och argumentera för sina ställningstaganden till de frågor som behandlas under Kärlek börjar aldrig med bråk. Genom att deltagarna får vara aktiva genom metodmaterialet är syftet att de ska påverkas till att ta ett större ansvar för sig själva, sina kompisar och sina medmänniskor.

Vill du ta del av vad varje tillfälle tar upp samt vad metodboken innehåller? Ladda ner vår broschyr genom att klicka här.