Om oss – Personal

Staff


Jonna

Operations manager and has a social worker degree. She coordinates the different areas of the Youth Support , train and supervise volunteers, supports conversations with young girls, providing educational information, etc.

You can reach her Mon-Fri, safest between the hours 10 am to 3 pm.

Phone:  08-550 680 60 / 070-310 28 44

Mail: verksamhetsansvarig@juventasungdomsjour.se

Evelina

Project manager for the Youth Support sisterhood operations with the mission to meet all little- and big sisters, matching, monitoring and evaluating sisterhoods.

Phone:072-262 42 43

Mail: systerskap@juventasungdomsjour.se

Peter

Project manager for Juventas brothers. Coordinates the male volunteers and working to establish a cooperation including schools and after school activities for long-term attitude- and norm change around masculinity , violence and gender.

Phone: 070-310 01 71

Mail: broderskap@juventasungdomsjour.se

Majd

Project manager for Achawat Tayebat which aims to integrate the newly arrived girls in Södertalje by offering sisterhood activities in Arabic or Syriac.

Phone: 076-596 59 78

Mail: tayebat@juventasungdomsjour


The other operations in Juventas ungdomsjour is run by volunteers. Want to get involved? Read more  here!


Vi som jobbar på ungdomsjouren

Jonna

Jonna

Ansvarig för verksamheten och utbildad socionom. Hon samordnar ungdomsjourens olika områden, utbildar och handleder volontärer, har stödsamtal med unga tjejer, ger skolinformation m.m.

Majd

Majd

Projektledare för Achawat Tayebat som syftar till att integrera nyanlända tjejer i Södertälje genom att erbjuda systerskap med verksamhet på arabiska eller syrianska.

Evelina

Evelina

Projektledare för ungdomsjourens ordinarie verksamhet för systerskap med uppdraget att träffa alla lilla- och storasyster, matcha, följa upp och utvärdera systerskapen.

peter-sv

Peter

Projektledare för Juventas bröder, samordnar manliga volontärer och jobbar för att etablera en samverkan med bland annat skolor och fritidsgårdar för en långsiktig attityd- och normförändring kring maskulinitet, våld och genus.