Kontakt

Contact


In contact with us you can for example get:

  • Talk to someone via email, chat or phone. It’s fine to remain anonymous
  • Getting the support call us at daytime
  • Someone who accompanies to the police, youth counseling, social services, etc.
  • Participate in our activities
  • Visit us in your school where we can talk about our business, keep the girl group, course, etc.
  • Get a big sister
  • Training to become a big sister or call girls

Juventas ungdomsjour in addition to volunteers has got three employees:

Jonna – Operations Manager
Phone: 08-550 680 60 / 070-310 28 44
Mail: verksamhetsansvarig@juventasungdomsjour.se

Cecilia –  Project manager for Sisterhood
Phone: 072-262 42 43
Mail: systerskap@juventasungdomsjour.se

Peter – Project manager for Brotherhood
Phone: 070-310 01 71
Mail: broderskap@juventasungdomsjour.se


Other contact information:

Chat: Tuesdays at. 6:30 p.m. to 9:00 p.m. (NOTE: Only for girls. You that identifies you as a boy and want to chat, we refer to Killfrågor.se or any other youth support which you can find here)

Support mail: info@juventasungdomsjour.se

Phone: Mon-Fri at 10 am to 3 pm, you can call the operations manager, at 08-550680 60 or 070-310 28 44. Other times there is a voice mail. If we have a missed call without message we are not calling back, for safety reasons. You can also send a text message if you want us to call back.

Mailing address:
Juventas ungdomsjour
Box 84
151 21 Södertälje

Visiting address:
Köpmangatan 3, 8tr
151 71 Södertälje

Map

NOTE!
Make an appointment before visiting us, to be sure that we can accommodate you!


Vi som jobbar på ungdomsjouren

Evelina

Evelina Aho Fältskog

Verksamhetsansvarig för stödverksamheten. Hon samordnar ungdomsjourens olika verksamhetsområden som handlar om att stötta och finnas för unga. Hon utbildar och handleder volontärer, har stödsamtal och har föreläsningar. Hon är utbildad socionom och erbjuder stödsamtal för unga där du kan komma gratis och helt anonymt. Om du är ungdom kan du ringa, maila eller smsa henne om du vill ha kontakt med henne. Vi har tystnadsplikt.

Mail:
Evelina.faltskog@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
08-550 680 60 / 070-310 28 44

Stina

Stina Wiman

Operativ chef över Södertäljejourerna, som är Juventas ungdomsjour, Kvinnojouren Ann-frid och Brottsofferjouren Södertälje. Är övergripande ansvarig för Juventas ungdomsjour verksamhet och arbetar med organisationens utveckling.

Mail:
stina.widman@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
079-068 2552

Sofie

Sofie Markne

Verksamhetsansvarig över utåtriktade, opinionsbildande och det förebyggande verksamheten. Sofie samordnar, handleder och utvecklar den utåtriktade verksamheten på Juventas ungdomsjour. Hon är ansvarig över de våldsförebyggande metoderna "kärlek börjar aldrig med bråk" och "less pain more gain". Hon arbetar mycket med föreläsningar som inspirerar unga såväl som vuxna att vara med i en förändring för en värld fri från våld. Kontakta henne för att boka föreläsningar, workshops eller om du vill beställa metoden "kärlek börjar aldrig med bråk".

Mail:
sofie.markne@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
073-860 06 12

Katarina

Katarina Carlie

Katarina är projektledare för ungdomsjourens syskonverksamhet med uppdraget att se till att de som vill ha en mentor utav oss ska få det - oavsett kön. Till henne hör du av dig om du är ung och vill ha en mentor - ett äldre "storasyskon" som du träffar regelbundet, helt gratis. Är du vuxen och känner någon som behöver en mentor av oss är det Katarina du kan maila. All kontakt med oss är frivillig, och vi står för alla utgifter. Vi har tystnadsplikt.

Mail:
katarina.carlie@
sodertaljejourerna.se

Telefon:
070-970 25 51