Boka oss

Forskning visar att ungdomar som har stereotypa uppfattningar om könsroller är mer benägna att ha utövat och/eller kommer utöva våld. Några konsekvenser av våldets omfattning är psykisk ohälsa och mindre makt och förmåga att förändra sin tillvaro. Ungdomsjourens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och vi jobbar dagligen med våldsprevention utifrån en analys om genus och makt.


Vi vill förändra tjejers utsatthet genom att stärka deras position i samhället samt bryta kopplingen mellan maskulinitet och våld. Därför samverkar vi gärna med andra aktörer i Södertälje kommun som möter ungdomar i sin yrkesroll eller föreningsledarskap.


Vi erbjuder informationsspridning om vår verksamhet, men håller även i föreläsningar, workshops och utbildningspass för ungdomar, yrkesverksamma och föreningsledare. Hör av er till oss med det ni behöver hjälp och stöd i.


Mail:

juventasungdomsjour@sodertaljejourerna.se


Telefon:

073-860 06 12