OM OSS

Ungdomsjouren är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet inom Södertäljejourerna i Södertälje, Salem och Nykvarn. Vi är medlemmar i Unizon, förbundet som samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Ungdomsjouren verksamhet

Ungdomsjouren stöttar alla ungdomar som är mellan 13 och 21 år. Ungdomsjourens verksamhetsidé är att erbjuda ungdomar ett stöd genom stödverksamheten, dit de kan vända sig med frågor, funderingar eller problem som de behöver prata med någon om. Ungdomsjouren arbetar även med en utåtriktad verksamhet, som är en positiv och kreativ verksamhet där vi erbjuder gemenskap och sammanhang med syfte att stärka ungdomarna. Ungdomsjouren erbjuder även utbildningar, föreläsningar och workshops för yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt arbete. Ungdomsjouren bedrivs till största delen av ideellt engagerade volontärer som har en professionell hållning. Ungdomsjourens arbete och verksamhet utgår från de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi arbetar med trygga rum för unga och anser att separatism är en viktig del av detta.

Ungdomsjourens syfte

Vi vill genom vårt engagemang bidra till att stärka ungdomars självkänsla, på ett respektfullt sätt stötta och möta dem där de är samt bidra till Unizons vision – ett jämställt samhälle fritt från våld.

Ungdomsjourens syfte

  • Att bidra till att alla ungdomar ska kunna ta plats i samhället och få sin röst hörd oavsett könsidentitet
  • Att få ungdomar att känna att de är viktiga och värdefulla
  • Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar
  • Att förebygga våldsamhet hos killar
  • Att synliggöra och arbeta mot all form av diskriminering och våld mot tjejer
  • Att få ungdomar att våga lita på vuxenvärlden
  • Att ge killar alternativa maskulinitetsideal
  • Att arbeta med att medvetandegöra och förändra begränsande attityder och normer hos ungdomar kring jämställdhetsfrågor

Samverkanspartners

Livet Bitch, Tjejhuset, RFSL Södertälje, Quality Park Hotel, Täljegymnasiet, ABF Södertälje, Grafikens Hus, Porrfri barndom, Hovsjö Forum, Astra Zeneca, Fältarna Södertälje, Södertälje basketbollklubb (SBBK), Södertälje sportklubb (SSK), Sveriges Kvinnolobby, Indra Trans- Queer- och Tjejjour, MÄN för jämställdhet, St Ragnhilds gymnasiet, Soldalaskolan, Scandic Skogshöjd, Sörmlandsidrotten, Bilda Södertälje, Bloody Good, Jämställdhetsmyndigheten, Origo, Morabergs Studiecentrum, Wendela Hebbe gymnasiet