Vi arbetar stödjande och förebyggande för ungas trygghet, välmående och rättigheter!

Juventas ungdomsjour är verksamheten för dig som är mellan 13-21 år och bor i Södertäljeområdet. Vi jobbar för att ungdomar ska känna att de har en plats i samhället och att de är viktiga. Du som ung är välkommen till oss för stöd och pepp, vi finns här och lyssnar på dig. Genom vårt arbete hoppas vi på att minska våld och psykisk ohälsa. Ungdomsjouren är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet. Vi är medlemmar i Unizon, förbundet som samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Behöver du stöd?

Du kan komma i kontakt med oss via:

Mail:
juventasungdomsjour@sodertaljejourerna.se

Stödtelefon för unga:

076-909 84 87

Bli volontär

Vill du engagera dig för ungdomar i Södertälje? Är du bra på att lyssna och vill bidra till ett jämställt samhälle fritt från våld? Då kan du bli volontär hos oss!

Juventas ungdomsjour gör massor av saker för att stärka, peppa och finnas för Södertäljes unga. Bland annat håller vi i många utåtriktade aktiviteter såsom föreläsningar, våldsförebyggande arbete, workshops, har mentorsskapsprogram, kuratorsstöd, chatt, HBTQI+-träffar och påverkansarbete.

Vi har också syskonskap för alla unga oavsett kön. Vi kräver inga förkunskaper och alla blivande volontärer går en grundutbildning om bland annat genus, makt, våld, samtalsmetod och bemötande.

Är du intresserad av att bli volontär hos oss eller vill du veta mer?

Maila eller ring oss så kallar vi dig på intervju.

Mail:
juventasungdomsjour@sodertaljejourerna.se

Telefon:

073-860 06 12